V Ríme sa začala generálna kapitula klaretínov

Kongregácia misionárov klaretínov začala v Ríme dňa 24. augusta začala svoju generálnu kapitulu, pri ktorej bude zvolené aj jej nové generálne vedenie. Téma ich 25. generálnej kapituly má názov: „Povolaní evanjelizovať. Svedkovia a poslovia radosti evanjelia.“

Kongregácia klaretínskych misionárov „Synov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“ vznikla v roku 1849.  Založil ju Španiel, svätý Anton Mária Claret, kňaz, kazateľ ľudových misií, ktorý sa neskôr stal arcibiskupom Santiaga de Cuba a pôsobil aj ako osobný spovedník španielskej kráľovnej Izabely. Zúčastnil sa Prvého vatikánskeho koncilu. Kanonizovaný bol v roku 1950 pápežom Piom XII.

zdroj:RV-zk-