V Ríme začína medzinárodné stretnutie zasvätených

Zasvätení z celého sveta sa dnes schádzajú v Ríme, aby spoločne zavŕšili Rok zasväteného života, ktorý dosiahol svoju métu. Keď sa niečo završuje, zdá sa, že sa to končí. A práve naopak, tento rok prebudil svet, zasvätení prebudili svet, ako ich vyzval pápež František. Tento rok bol zároveň príležitosťou pozrieť sa na hodnotu zasväteného života, bol obnovou, svedectvom, novou príležitosťou vyjsť zo svojich rehoľných domov, kláštorov. Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila na záver Roka zasväteného života medzinárodné stretnutie pod názvom Zasvätený život v jednote, ktoré sa koná v dňoch 28. 1. – 2. 2. 2016. Nebudú chýbať rôzne workshopy, diskusie, liturgické slávenia, prechod Bránou milosrdenstva, ako aj stretnutie s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční 1. 2. 2016 v Aule Pavla VI. V Deň zasväteného života na sviatok Obetovania Pána bude Svätý Otec predsedať eucharistickej slávnosti. Tohto stretnutia sa zúčastnia aj mnohí zasvätení zo Slovenska a nebude na ňom chýbať ani redakčná rada časopisu a web stránky Zasvätený život so šéfredaktorom  P. Jurajom Pigulom, ktorý na tomto stretnutí zároveň zastupuje Konferenciu vyšších rehoľných predstavených. Ako sám povedal, aj toto medzinárodné stretnutie a samotná púť celej redakčnej rady na záver Roka zasväteného života je prejavom vďaky Bohu za dar povolania, za veľké veci, ktoré koná v našich životoch a ktoré sa počas Roka zasväteného života udiali aj u nás Slovensku. Bude to zároveň príležitosť prerozprávať si skúsenosti – osobné či spoločenstva – z prežitého roku, čo v medzinárodnom rozmere bude o to silnejšie a bohatšie.

Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František začal slávnostným otvorením dňa 29.11.2014 a dňa 2.2.1216 sa ukončí.

-ms-

foto:cvc.va