Rok zasväteného života sa naplnil

Rok zasväteného života bol pred rokom už v plnom prúde. Dňa 29. novembra 2014 bol slávnostne otvorený a dnes sa už môžeme spätne pozrieť, čím sa naplnil. Vďaka výbornej spolupráci medzi zasvätenými Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku sa podarilo zrealizovať množstvo podujatí, ktoré boli určené nielen pre zasvätených. Z nich môžeme spomenúť stretnutie zasvätených v Červenom Kláštore, Expo povolaní počas stretnutia P15 už po druhýkrát umocnené veľkou tvorivosťou pri predstavení jednotlivých reholí či chariziem, Deň otvorených kláštorov, púť do Šaštína k Sedembolestnej, mediálny seminár v Ružomberku, návšteva Mons. Carballa, sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, a významná bola aj celoročná modlitbová reťaz, v ktorej sa rehoľníci za seba navzájom modlili. Vyvrcholením tohto roku bola púť relikvií sv. Terézie z Lisieux, ktorá bola požehnaním pre celé Slovensko. Tieto hlavné aktivity v rámci Roka zasväteného života boli sprevádzané aj aktivitou mnohých diecéznych kňazov, ktorí si do svojich farností pozývali zasvätených, aby mohli predstaviť cestu svojho povolania, ako aj rehoľu. Vďaka sr. Hermane Matlákovej, hovorkyni Roka zasväteného života, a jej tímu bola zabezpečená výborná koordinácia a príprava jednotlivých podujatí a zároveň sa téma zasväteného života dostala odvážne aj do rôznych médií. Rok zasväteného života sa zavŕši liturgickým slávením sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára, ktorý je Dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti sa tradične stretnú biskupi so zasvätenými v jednotlivých diecézach. Informácie o jednotlivých stretnutiach si môžete pozrieť tu.

Aj keď Rok zasväteného života končí, život zasvätených naplno pokračuje. Život zasvätených môžete sledovať aj naďalej cez www.zasvatenyzivot.sk, kde vás okrem každodenných správ zo Slovenska alebo zahraničia čakajú zaujímavé témy z oblasti teológie, spirituality, formácie, psychológie, a tiež sa môžete povzbudiť nedeľnými zamysleniami, rôznymi rozhovormi, blogmi či si prečítať  zaujímavosti v kronike. Môžete nás sledovať aj na facebooku či twiteri.

-ms-