V Roku zasväteného života začína ďalšie dvojročné štúdium

V roku, ktorý Svätý Otec venoval zasvätenému životu, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dáva do pozornosti interdisciplinárne štúdium pre formáciu v učení Cirkvi a kánonickom práve, čo sa týka zasväteného života. Začne sa 15. októbra 2014 na Pápežskej univerzite Urbanianum.

Štúdium sa charakterizuje ako škola pre dobrú formáciu v učení Cirkvi a cirkevnom práve o formách zasväteného života v Cirkvi. Je dvojročné, zamerané na kritické čítanie, porovnávacie a interdisciplinárne učenie Cirkvi a kánonického práva v tejto oblasti, uvažovanie o tom, aký je aktívny základ v procese hľadania identity pre integrovanú a cirkevnú víziu povolania k zasvätenému životu.

Interdisciplinárna metodológia štúdia spája výskum a prax, dáva do vzťahu tradíciu Cirkvi v prílive súčasných kultúrnych požiadaviek, pozývajúc cielenými cestami k životu ekleziológie spoločenstva.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-