V septembri vyšlo už dvadsiate číslo časopisu Zasvätený život

Aj zasvätení na Slovensku sa pripravujú na mimoriadny misijný mesiac október a preto aj mnohé články v tomto časopise sa venujú misiám, misionárom a tomu, ako sa misionári cítia v iných krajinách.

V časti venovanej spiritualite časopis prináša starú techniku modlitby – Ježišovu modlitbu a pomôcku pri modlitbe – čotky. Časopis prvýkrát prináša aj QR kódy s videonávodmi na výrobu tejto pomôcky. V spiritualite sa venujeme aj Biblii v rukách zasvätených.

V rozhovore sme oslovili pátra Jozefa Hegglina a poprosili ho, aby pre nás previedol vznikom domu Kána a príbehom celého projektu, ktorý je venovaný kňazom, zasväteným, ale i laikom pre dlhodobejší pobyt. Z história nás zaujal príbeh storočnice školských sestier na Slovensku.

Bývalý šéfredaktor sa pripomenul mini-hymnom na lásku a vernosť cez Žalm 117. Pavol Rábara z Postoja vysvetľuje, prečo novinári vyhľadávajú zasvätených a prinášajú o nich reportáže. Formačná téma priniesla veľký článok od verbistu Milana Bubáka Narcizmus. Týka sa nás? Aby sme pri tomto článku neostali smutní, možno nás potešia dve vety z niekoľko stranového článku: Treba si uvedomiť, že istá dávka narcizmu je nevyhnutná u každého človeka. Bez narcizmu by žiaden človek nebol schopný fungovať efektívne.

Celý časopis je popretkávaný recenziami na filmy a knihy, ktoré oslovujú zasvätených na Slovensku. Časopis uzatvárajú správy z novozriadenej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, ktorá tento časopis vydáva.

Archív časopisu Zasvätený život nájdete na našej stránke a objednať si ho môžete na adrese: distribucia@kvrps.sk.

Hermana Matláková