Dištancovanie sa od nevhodných prejavov na Pochode za život

Týždeň pred Pochodom za život v Bratislave zverejnili organizátori tlačovú správu so základnými informáciami. Dnes vydávajú stanovisko v snahe zabezpečiť pokojný priebeh podujatia a predísť možným nedorozumeniam a rizikám:

Vyzývame všetkých, ktorí chcú prísť na Národný pochod za život, aby sa ho zúčastnili pokojným spôsobom a vyvarovali sa násilných a urážlivých prejavov.

Dôrazne sa dištancujeme od všetkých možných foriem, ktoré by smerovali k potláčaniu ľudských práv a slobôd. Akákoľvek snaha o prezentáciu násilných, urážlivých a extrémistických postojov či už formou vizuálnou, hlasovou alebo akoukoľvek inou, bude považovaná za narušenie podujatia. Po celý čas trvania akcie budeme úzko spolupracovať s Policajným zborom Slovenskej republiky.

Cieľom Národného pochodu za život v Bratislave je zastať sa práva na život každého človeka, nie prezentácia konkrétnych politických strán alebo hnutí. Preto žiadame účastníkov pochodu, aby sa zdržali nevhodnej politickej a inej reklamy.

Národný pochod za život
Bratislava 12.9. 2019