V Spišskej diecéze sa konalo historicky po prvýkrát zasvätenie panien

V sobotu 18. júla 2020 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávila historická udalosť. K veľkému počtu slávení, ktorých svedkom bol po stáročia tento starobylý chrám, sa prvýkrát pridalo aj slávenie zasvätenia panien, informoval TK KBS Patrik Taraj.

Hlavným celebrantom slávnosti bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Koncelebrovali pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš a niekoľko desiatok kňazov.

Slávnostné zasnúbenie s Ježišom Kristom v tento deň pred biskupom a pred Božím ľudom spečatili dve kandidátky zo Spišskej diecézy – Viola Gazdíková a Anna Viglašová. V homílii biskup Kuboš povzbudil kandidátky k opravdivému životu v radosti a k nasledovaniu Krista v prijatí jeho kríža, ktorý má spásne účinky.

„Zvyk zasväcovať panny, ktorý bol už v prvotnej kresťanskej Cirkvi, spôsobil, že sa ustanovil slávnostný obrad, ktorým sa panna stala posvätnou osobou, transcendentným znamením lásky Cirkvi ku Kristovi, eschatologickým obrazom nebeskej Nevesty a budúceho života. Obradom zasvätenia dáva Cirkev najavo svoju lásku k panenstvu, vyprosuje nadprirodzenú milosť pre panny a naliehavo prosí o vyliatie Svätého Ducha“ (Obrad zasvätenia panien 1.).

Kódex kánonického práva priradzuje k iným formám zasväteného života v Cirkvi „stav panien, ktoré po prejavení svätého predsavzatia užšie nasledovať Krista, diecézny biskup zasvätí Bohu podľa schváleného liturgického obradu, mysticky ich zasnúbi s Kristom, Božím Synom, a odovzdá ich službe Cirkvi“ (CIC 604, §1).

Cirkev tento rok v máji oslávila päťdesiat rokov od znovuobnovenia rádu zasvätených panien – Ordo virginum. Túto formu zasväteného života, ktorá existovala už v apoštolských časoch, obnovil pápež sv. Pavol VI. Odvtedy sa takouto formou zasvätilo po celom svete celkovo 5 tisíc žien.

V súčasnosti žije na Slovensku trinásť zasvätených panien v piatich diecézach, pričom historicky prvé zasvätenie bolo na Slovensku pred ôsmimi rokmi v Žiline. Jedna z nich prijala zasvätenie podľa grécko-katolíckeho obradu v Prešovskej archieparchii. Takmer každá diecéza na Slovensku má už kandidátky, ktoré sa pripravujú na zasvätenie.  

TK KBS

Foto: Juraj Gazdik