Bývalý provinciál vincentínov: Vladyka Šášik bol citlivá, jemná, zbožná a horlivá duša

Odkaz zosnulého mukačevského biskupa Milana Šášika CM je podľa bývalého provinciálna vincentínov Augustína Slaninku otvorenosť pre nové a dobré veci, ale zároveň upevnenosť v tradícii. Ako povedal Augustín Slaninka pre Tlačovú kanceláriu KBS, vladyka Milan bol citlivá, jemná, zbožná a horlivá duša. “To všetko bolo u neho až do krajnosti. Na víkendy chodieval do Prahy, tam mal v sobotu katechézy a v nedeľu už fungoval vo farnosti. Nebál sa púšťať aj do nebezpečných aktivít. Bol horlivý až do krajnosti. To si udržal celý život. Postavilo sa počas jeho pôsobenia 200 kostolov, postavil sa nový seminár. Ja som mu až vyčítal, že potrebuje relax. Navrhoval som mu, aby si kúpil bicykel, ale to nechcel, lebo ho z neho boleli niektoré časti tela. Boh videl, že už toho urobil dosť,” povedal A. Slaninka, ktorý bol v čase menovania Milana Šášika za biskupa provinciálom vincentínov.

Pred biskupskou vysviackou práve Augustín Slaninka viedol duchovné cvičenia pre Milana Šášika. “Rozhodnutie, že sa stane biskupom prijímal tak, ako všteky iné udalosti v živote, či to boli prekladania, alebo menovania. Vždy to prijímal s vierou a poslušne. Takto prijímal aj rozhodnutia o častom prekladaní počas socializmu. Rovnako s vierou prijal aj menovanie za sekretára na kyjevskú apoštolskú nunciatúru,” spomína A. Slaninka s tým, že duchovné cvičenia prežívali len vo dvojici v horskej nemeckej farnosti na Zakarpatskej Ukrajine. “Bolo to v zime, nemohol som sa tam dostať. Milan to prijímal s vierou a pokorne,” uviedol.

Následne Milan Šášik ho oslovil, aby ho odviezol do Ríma na biskupskú vysviacku. “On mal starú škodovku. Ja som zohnal miništranta, ktorý nás odviezol na mercedese. Milanko mal vo veľkej úcte, že prijal biskupskú vysviacku od Svätého Otca Jána Pavla II.,” povedal Augustín Slaninka.

Práve Milan Šášik stojí za rehoľním povolaním Slaninku. Za socializmu boli spolužiakmi na Bohosloveckej fakulte. “Skrze neho som sa dozvedel, že existuje možnosť aj v socializme stať sa zasvätenou osobou v reholi. Ako chlapec z dediny som o tajnej cirkvi nič nevedel. Cez jeho kontakty som sa dozvedel o rehoľnom živote. Bola to vtedy zaujímavá formácia. S predstavenými sme sa stretli raz do mesiaca v byte. Sami sme sa potom stretávali. Sami sme navyše o niečom rozjímali. Milan organizoval cesty do Poľska, kde sme mali kontakt so spolubratmi a tam sme nasávali našu vincentínsku tradíciu,” povedal.

Milan Šášik bol podľa Augustína Slaninku súzvuk moderného pokoncilového s tradíciou. Skrze neho na Slovensko prišla Neokatechumenátna cesta. Na druhej strane bol verný tradícii. Miloval slovenský národ. Poznal dopodrobna naše dejiny. Miloval tradíciu nášho národa. Bol však otvorený aj pre východnú cirkev a pre svet,” uvádza Slaninka, ktorý ešte za socializmu s Milanom Šášikom trávil spolu aj dovolenky. “Boli sme v Bulharsku. Nešli sme však k moru, ale navštevovali sme kňazov. Bulharský biskup býval v činžiaku. Druhý raz sme išli do Rumunska. Do Moskvy sme išli za socializmu oficiálne s cestovnou kanceláriou, ale tam sme zmizli a išli sme po svojich cestách, ktoré dopredu pripravil. Niekedy to bolo riskantné, ale cez neho som sa dostal k mnohým ľuďom,” dodal.

Eparchialny biskup gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie Milan Šášik zomrel minulý týždeň, pochovali ho 20. júla 2020 v Užhorode.

TK KBS, rp; ml

Foto: Postoj / A. Lojan