V tradičnom čase na netradičnom mieste – redakčná rada časopisu Zasvätený život cestovala do Tibavy

Septembrové číslo časopisu Zasvätený život, ktoré vychádza dvakrát do roka, bolo už dvadsiate v poradí. S čerstvým výtlačkom v rukách sa redaktori stretávajú na redakčnej rade na rôznych miestach Slovenska. Na ďaleký východ do Tibavy pricestovali na toto pracovno-teambuildingové stretnutie z Bratislavy, Nitry, Žiliny a Košíc traja redaktori a šéfredaktor. Od štvrtka 25. do soboty 27. septembra stihli zhodnotiť prácu na ostatnom čísle aj naplánovať ďalšie.

A prečo práve Tibava? Na miestnej fare pôsobí kňaz Košickej arcidiecézy Rudolf Smoter, s ktorým redakcia už niekoľko rokov spolupracuje. Voľba dať redakčnú radu na východ mala byť ústretovou voči redaktorom z tejto časti Slovenska. Aby nemuseli ďaleko cestovať. Nevyšlo to podľa očakávaní, keďže práve „východniarom“ sa z rozličných rehoľných dôvodov nedalo prísť. Medzinárodné školenie, jubileum príchodu rehole na Slovensko či putovanie relikvií zakladateľa… to sa nedá zladiť s redaktorskými povinnosťami.

Tak ako mladé víno v tejto vinárskej oblasti, do najbližšieho deadlinu sa vyčistia aj naše rubriky a zaplníme nimi stránky dvadsiateho prvého čísla Zasväteného života 1/2020.

-fc-