V Žiline sa uskutoční prezentácia básnickej tvorby sr. Bonaventúry OSF

Školské sestry sv. Františka pozývajú na prezentáciu básnickej zbierky sr. Bonaventúry Šmidovej OSF pod názvom Ježiš a ruža… A človek. „Poézia sr. Bonaventúry je na prvý pohľad veľmi jednoduchá, bez veľkých slov a komplikovaných obrazov. Stojí na jemnej, no zároveň esteticky veľmi účinnej obraznosti, vychádzajúcej zo silného citu – z vrelého vzťahu k Bohu, z lásky k blížnemu, vôbec z poňatia poézie ako daru od Pána,“ vyjadrila sa k zbierke novinárka a spisovateľka Beáta Jarošová. A sama autorka zbierky hovorí o sebe: „Vždy som rada písala, už v detstve ma bavila literatúra, ale aj matematika.“ K svojej tvorbe dodáva: „Vlastne sa iba modlím…“ A k tomu nie je dôležité špeciálne prostredie, pretože takto sa modliť – tvoriť dá aj na vrátnici, kde využíva čas na čítanie a písanie básni sr. Bonaventúra.

Úryvok z básne Ježiš a ruža:

Máš presne farbu mojej krvi, čo stekala mi z toľkých rán. Preto ma, prosím, do lupienkov ukry, nech nevisím tu celkom sám. Zaviň ma, Kráľa, do purpuru a bolesť schovaj v kalíšku, keď budeš pritom azda vädnúť, budem ti stále nablízku!

Prezentácia básnickej zbierky sa uskutoční v Žiline dňa 29.11. 2015 o 15,00 hod. v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi na ulici J.M. Hurbana 44.

-ms-

foto:skolskesestryosf.rehola.sk