Saleziáni zo Slovenska a Rakúska pripravujú medzinárodné športové hry

Slovenskí organizátori predstavujú logo, motto a vizuál budúcoročných XXVII. medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2016, ktoré sa uskutočnia v termíne 4.- 8. máj 2016 v Bratislave a vo Viedni. Pri tejto príležitosti spúšťajú aj oficiálnu stránku hier www.pgsi2016.sk. Vždy veríme až do konca! To je motto XXVII. Medzinárodných saleziánskych športových hier PGSI 2016.

„PGSI je projekt, ktorý TRIAD ADVERTISING druhýkrát podporuje vytvorením kľúčového vizuálu. Podobne ako v roku 2014 s vizuálom „Bojujeme o dušu”, aj tentoraz sme chceli jasne spojiť dve témy, ktoré PGSI prezentujú: šport a vieru. Tohtoročný headline „Vždy veríme až do konca“ opätovne poukazuje na dôležitý aspekt protagonistov týchto medzinárodných hier, ktorý im pomáha uspieť tak v športe, ako aj v osobnom živote“, povedala o vizuáli a mottu hier reklamná agentúra TRIAD ADVERTISING, partner hier.

Nové logo medzinárodných športových hier PGSI 2016 vychádza z loga, ktoré bolo použité pri hrách v roku 2014. Logo tvoria tri postavičky, ktoré dostali nové línie, sú modernejšie a elegantné. Význam loga ostal nezmenený. Farebnosť loga vyjadruje pestrosť a odlišnosť účastníkov hier. Každý je iný, jedinečný, ale spája ich vášeň k športu. Logo si zachovalo svoju hravosť, postavičky stále dodržiavajú radu sv. Jána Bosca: “Skáčte, kričte, len nehrešte!”. Tri dynamické postavičky symbolizujú tri hlavné ciele, ktoré organizátori pri hrách sledujú – športový, duchovný a organizačný zážitok. Súčasne však postavičky pripomínajú saleziánsku rodinu, kde uprostred mladých stojí salezián a vedie ich k spáse – aj cez šport a zážitky. Autorom loga je Martin Funiak.

PGS je skratka talianskeho názvu: “Polisportive Giovanili Salesiane”, čo v preklade znamená Saleziánske športové hry. Písmeno I, podľa anglického slova “International”, doplňuje, že tieto športové hry sú medzinárodné. História PGSI siaha približne do roku 1967. Medzinárodné saleziánske športové hry majú tak už dlhoročnú tradíciu. Účastníkmi hier sú chlapci aj dievčatá vo veku do 18 rokov. Popri športovom zápolení, spravidla vo futbale, futsale, volejbale, basketbale a stolnom tenise bude pripravený aj bohatý sprievodný a duchovný program, na ktorom budú vypomáhať dobrovoľníci z celého Slovenska. V minulosti boli účastníkmi PGSI napríklad Egypt, Sýria a Brazília. Terajšiu športovú rodinu tvoria prevažne zástupcovia z európskeho kontinentu: Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina a Slovensko.

Organizátormi hier PGSI 2016 sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia a saleziáni v Rakúsku. V roku 2014 prebiehali hry PGSI od 30. apríla do 5. mája v Bratislave na Pasienkoch. Celkovo sa hier zúčastnilo 90 tímov z krajín: Rakúska, Belgicka, Česka, Chorvátska, Talianska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovinska, Španielska a domáceho Slovenska. Krajiny zastupovalo 36 európskych miest, z tých známejších napr. Lisabon, Antverpy, Praha, Essen, Valencia,  Záhreb, Turín, Varšava, Rím, Ľubľana či Bratislava. Boli to najúspešnejšie hry v dejinách slovenskej výpravy. Športovci odohrali na jedenástich ihriskách v športových disciplínach futbal, futsal, volejbal, basketbal a stolný tenis viac ako 340 zápasov. Slovensko v nich zaznamenalo zatiaľ najväčší úspech v histórii, keď získalo dve zlaté a štyri strieborné medaily! Viac informácií o hrách nájdete na stránke http://www.pgsi2016.sk/

Peter Novák

zdroj: saleziani.sk