Vášnivo zvedavá

Nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, zároveň veľký filozof Albert Einstein vyslovil o sebe zaujímavú myšlienku: „Nemám žiadny výnimočný talent. Som len vášnivo zvedavý.“

V dnešnom evanjeliu (Jn 4, 5 – 15. 19b – 26. 39a. 40 – 42) ma udivuje vytrvalosť ženy, ktorá sa na môj vkus až priveľa vypytuje. Priam by som povedala, že Ježiša tým otravuje. Pri čítaní tejto state z evanjelia som si však uvedomila, že toto je asi najdlhší rozhovor zaznamenaný v Novom zákone. A ešte viac udivuje fakt, že je to rozhovor rabína so ženou.

Žena sa nechá vtiahnuť do rozhovoru s cudzincom. Spor o studňu prechádza do „náuky“ o kvalite vody. Tej, ktorá sa nachádza v studni pri Sychare, a tej, ktorú žene ponúka neznámy Žid. Ich rozhovor nie je o počasí a o tom, ako si nažívajú ľudia v Sychare. Je o hodnotách. Hodnotách, ktoré uznáva a žije žena, a hodnotách, ktoré jej ponúka Ježiš. Je majster v slove a psychológ. Pozná ľudskú psychiku a vie, akú ženu má pred sebou. Vzbudzuje v nej záujem len obyčajnou myšlienkou na živú vodu. Kto z nás by takúto vodu nechcel? Kto z nás by nechcel byť zdravý, šťastný a plný života? A možno aj bohatý, lebo z takéhoto produktu by sa dal určite urobiť dobrý biznis.

Ježiš však celý rozhovor vedie iným smerom. V žene vzbudil záujem a zvedavosť. Napriek tomu, že je horúce poludnie, žena ostáva pri Ježišovi a pustí sa s ním do zmysluplného rozhovoru. Zvedavosť v nej prebudila to, čo v nej možno už dávno driemalo. Zvedavosť jej otvorila dvere, cez ktoré sa bála prejsť. Zvedavosť v nej prebudila vášeň dozvedieť sa niečo viac. Zvedavosť ju vyviedla z hrobu nezáujmu na svetlo údivu. Zvedavosť v nej prebudila hodnoty, ktoré ostali v suteréne jej srdca.

V rozhovore s Ježišom všetko vychádza von. Je usvedčená, avšak nie potupená. Je poučená, avšak nie odsúdená. Svetlo, ktoré ju ožiarilo a ukázalo jej nedostatky, ju nezahanbilo. Iba osvetlilo to, o čom aj tak dávno vedela. Tento neznámy Žid v nej prebudil záujem o seba samu. Prebudil v nej otázku o svojej vlastnej hodnote. Poznala sa. A tu je zrazu niekto, kto ju pozná ešte lepšie. Uvedomila si, že ku studni prišla iná. Od studne odchádza zmenená vo svojich názoroch, zmenená a odhodlaná zmeniť svoj doterajší život. Toto urobilo jedno krátke popoludňajšie stretnutie s Ježišom. Toto urobila v nej živá voda, ktorú v nej rozprúdil Ježiš záujmom o ňu samotnú. Takto sa liečia choré a ubolené duše. Takto lieči veľkorysosť Boha. Jemu na nás záleží viac, ako nám samotným.

Veríš tomu?

Radka
Foto: lds.org