Vyšla kniha od františkána z Aleppa „Mezi peklem a nadějí“

Sýrsky františkán P. Ibrahim Alsabagh so spolubratmi neopustil Aleppo a jeho obyvateľov ani v tých najťažších chvíľach. A napísal o tom strhujúcu knihu plnú každodennej núdze, ale tiež nádeje a znamení, že Boh človeka neopúšťa ani v bezvýchodiskových situáciách.

České Karmelitánské nakladatelství, ktoré knihu v roku 2018 vydalo, o nej píše:

„Tak dlouho se nedařilo ukončit válku v Sýrii, až jsme otupěli a přestali vnímat, co se v této zkoušené zemi děje. Syrský františkán, otec Ibrahim Alsabagh, se spolubratry Aleppo a jeho obyvatele neopustil ani v těch nejhorších okamžicích. A napsal o tom strhující knihu. Plnou každodenního strádání, ale také naděje a znamení, že Bůh člověka neopouští ani v nejbezvýchodnější situaci. Kde celé rodiny ohrožuje podvýživa, kde je čím dál dražší bydlení a nedostupná zdravotní péče, tam církev s vírou v Krista a s láskou k bližnímu usiluje o síť vztahů a brání chaosu. Kde dopadají rakety teroristů na domy nejchudších i na kostely, kde je nedostatek elektřiny i pitné vody, tam otec Ibrahim a jeho spolubratři dodávají útěchu, rozdávají potravinové balíčky a vodu z vlastní studny. Kde se tváří v tvář otřásá víra lidí v základech, tam františkáni z Aleppa – a Ježíš s nimi – dodávají lidem naději, odvahu a sílu žít. Autentická, syrová a přece krásná kniha, Otřese předsudky, kterými o Sýrii trpíme.“

Ukážku z knihy si môžete prečítať na webe pastorace.cz.

Zdroj: ofm.cz, acn-slovensko.org