Večer so zasvätenými

Bratia dominikáni a Kongregácia sestier dominikánok zorganizovali stretnutie v rámci Roka zasväteného života pod názvom „Večer so zasvätenými“. Stretnutie sa uskutočnilo  dňa 8. februára 2015 v Dunajskej Lužnej. Prednášku na tému „Zasvätený život v dejinách“ predniesol br. Bernard Jozef Meliš OP, diakon zo zvolenskej komunity a modlitbový večer podfarbili svojim spevom študenti z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

-ms-