Večné sľuby u augustiniánov

Nedeľa 5. júla 2015 nebola významná len pre celé Slovensko slávnosťou sv.Cyrila a Metoda, ale u augustiniánov v Košiciach sa táto slávnosť umocnila zložením večných sľubov brata Andreja Kovaľaka OSA. Hlavným celebrantom bol P. Juraj Pigula predstavený augustiniánov na Slovensku a večné sľuby zložil brat Andrej do rúk provinciála P. Luciana de Michieli v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Šebastovciach. Večer pred slávnosťou sa počas adorácie komunita bratov spolu s prítomnými veriacimi modlili za brata Andreja. Slávnosť večných sľubov bola pre miestnych veriacich veľkým povzbudením, lebo ani tí najstarší z nich takéto sľuby nezažili. Brat Andrej zostáva v Taliansku v Ríme, kde začne študovať na Pápežskej saleziánskej univerzite.

-ms-

zdroj: aug.sk