Stretnutie zasvätených panien strednej a východnej Európy

Bohu zasvätené panny a kandidátky sa zišli v uplynulých dňoch na štvordňovom stretnutí v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Zasvätené panny, ktoré vedú navonok bežný život, sa v Badíne rozprávali o svojom povolaní, spoločne sa modlili liturgiu hodín a vypočuli si prednášky. O duchovnej samote a osamelosti rozprával známy český oblát Martin Sedloň.

Na stretnutie prišli zasvätené panny zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Nemecka a Ruska. „Táto myšlienka vznikla minulý rok v Regensburgu, kde som sa zúčastnila stretnutia zasvätených panien a kandidátok pre nemecky hovoriace krajiny, ktoré je ale otvorené aj pre ostatné krajiny a tam jedna z nich, Marianne Schlosser, vyjadrila takú myšlienku, že by bolo dobré niečo podobné urobiť aj pre krajiny strednej a východnej Európy,“ povedala Rádiu LUMEN Anna Vígľašovská, kandidátka v prípravnej fáze a organizátorka podujatia.

Ordo virginum, rád zasvätených panien, je starobylý rád existujúci od čias apoštolov. Zasvätené panny nie sú rehoľníčky a nepatria ani k sekulárnym inštitútom. Svoje zasvätenie žijú vo svete, a to špecifickým spôsobom typickým pre ich spiritualitu. V Badíne išlo o ich prvé stretnutie v rámci strednej aj východnej Európy.
Ján Sabol
zdroj: Rádio Lumen;