Novicka v Congregatio Jesu začína novú formačnú cestu

Congregatio Jesu na Slovensku prežíva veľkú radosť a ďakuje Bohu za dar nového povolania podľa charizmy Márie Wardovej. Dňa 3.septembra vstúpila Lucia Vojtašáková do noviciátu Congregatio Jesu. Počas slávnostnej sv. omše v Dome sv. Jozefa v Prešove prijala od provinciálnej predstavenej rehoľné rúcho a Konštitúcie, ktoré sú základným prameňom ich spirituality. Týmto spôsobom sa už sr. Lucia hlbšie začlenila do rehoľného spoločenstva.

Noviciát u sestier Congregatio Jesu začína obliečkou, pri ktorej novicky dostávajú rehoľné šaty a Konštitúcie. Noviciát trvá dva roky a je intenzívnou duchovnou cestou, ktorej centrom sú 30-dňové ignaciánske duchovné cvičenia. Novicky denne venujú čas modlitbe, hodinovému rozjímaniu, účasti na slávení Eucharistie, napoludnie a večer spytovaniu svedomia, spoločnému duchovnému čítaniu – poznávaniu Konštitúcií (pravidiel), osobnému čítaniu Biblie alebo duchovnej literatúry, aby tak rástli v dôvernom vzťahu k Bohu a nadobudli si schopnosť rozlišovať. Do denného poriadku sú zaradené aj chvíle ticha, štúdium cudzieho jazyka, čas na zotavenie a priestor pre tvorivosť v oblasti hudby, kreslenia a iných zručností.

Čas v noviciáte je prerušovaný experimentami (praxou), ktoré zaviedol sv. Ignác z Loyoly, prebiehajúcimi v sociálnej a pastoračnej oblasti. Experimenty majú umožniť aj stretnutie a zažitie mnohotvárnosti ľudskej chudoby. Hlavným experimentom sú 30-dňové duchovné cvičenia. Experimenty ako také slúžia na sebapoznanie noviciek, na spoznávanie rôznych druhov apoštolských činností, komunít, i na to, aby sa učili spájať modlitbu a duchovný život s nárokmi poslania – aby sa stávali kontemplatívnymi v činnosti.

Dvojročný noviciát sa končí zložením prvých dočasných sľubov. Sľuby – chudoba, čistota a poslušnosť sú vyjadrením slobodnej odpovede Bohu na jeho volanie a dar povolania.

Zdroj: congregatiojesu.com

-msk-