V Košiciach sa stretli rehoľníci a kňazi so svojimi biskupmi na rekolekciách

Rehoľníci, rehoľníčky, zasvätení a kňazi košickej arcidiecézy sa 2. septembra stretli so svojimi biskupmi a veriacimi v tunajšom Dóme svätej Alžbety. Rekolekcie sa niesli v duchu spomienok na sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana a zároveň boli spojené s celodiecéznou fatimskou sobotou.
Od soboty 2. septembra sú natrvalo v katedrále sv. Alžbety uložené relikvie sv. Charbela pustovníka. Tento svätec sa narodil v roku 1828 v Beka Kafra v severnom Libanone. Šestnásť rokov žil v Annayi v opátstve sv. Marona a neskôr sa rozhodol pre život pustovníka. Týmto spôsobom života žil až do svojej smrti v roku 1898.
Niekoľko mesiacov po jeho smrti bolo badať okolo jeho hrobu oslňujúce svetlo a z jeho tela začal vytekať pot a krv. Pútnici, ktorí prichádzali k jeho hrobu získavali mnoho milostí. Okrem iného aj zázrakov uzdravenia. Tieto nezvyčajné udalosti spustili v Libanone a okolitých krajinách návrat k viere a obnovu úsilia o duchovné hodnoty.
Hlavným celebrantom svätej omše bol košický arcibiskup, Bernard Bober. Ten vo svojej homílii pripomenul veriacim nadchádzajúce 400. výročie smrti troch košických mučeníkov, ktorí sa navzájom povzbudzovali k odvahe a prosili jeden druhého, aby neodpadli od viery.
Práve túto vzájomnosť pripomenul arcibiskup zídeným kňazom. „Choroba dnešnej doby má príchuť individualizmu. Aj nám kňazom hrozí, aj nás sa dotýka. Keď sme zahľadení do displeja svojich problémov, nevidíme, že Ježiš je tak blízko a spolu s ním aj naši spolubratia – naši spoločníci.
Potrebujeme prerozprávať a zdieľať naše kňazstvo, spolu sa pomodliť aj zasväcovať. A keď sa niečo nepodarí, ideme znovu, hodíme nové siete, vyzbrojíme sa novou dôverou v Pána a zatiahneme na hlbinu v jednote so spolubratmi, ktorí žijú to isté povolanie, tú istú službu a milujú toho istého Pána. Nik nepomôže kňazovi tak ako kňaz, nik nepochopí viac ako spolubrat.“
Na záver svätej omše poďakoval Bernard Bober za prvý rok služby pomocnému biskupovi, Marekovi Forgáčovi. Zároveň pozval kňazov a veriacich 1.októbra do Obišoviec na celodiecéznu púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie, kde prebehne počas hlavnej svätej omše zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

zdroj: ke-arcidieceza.sk

-msk-