Veľké výročie veľkého zásahu (video)

Ľubovnianska televízia pripravila krátky dokument o kláštore v Podolínci pri príležitosti výročia 70 rokov od Barbarskej noci.

Foto: Radoslav Babjarčík