Venturíni mali generálnu kapitulu

Otcovia venturíni (Kongregácia Ježiša Kňaza) ukončili  v talianskom Trente 13. generálnu kapitulu, počas ktorej zvolili aj nového generálneho predstaveného.  Stal sa ním 64-ročný páter Carlo Bozza , ktorý vystriedal po dvanástich rokoch pátra Gianluigiho Pastóa. Vikárom generálneho predstaveného bol menovaný 70-ročný páter Gino Gatto. Kapitulu predchádzali duchovné cvičenia v Lorete s témou o povolaní Ut in corde tuo maneant (Aby v tvojom srdci zostalo).

Venturíni boli založení pátrom Mariom Venturinim v roku 1926. Rehoľa má okolo 30 členov. Ich špecifickou charizmou je pomáhať kňazom modlitbou a konkrétnou pomocou v realite, v ktorej žijú.

-ms-