Verbista Milan Toman o misijnej farnosti

Vypočujme si rozhovor s pátrom Milanom Tomanom, SVD, ktorý v súčasnosti študuje na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme pastorálnu teológiu.

Páter Milan Pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News priblížil tému misijnej farnosti a pastoračného obrátenia, ktorej sa venuje vo svojich licenciátnych štúdiách. 

Rozhovor nájdete na Vatican News.

Pripravila: sr. Zuzana Škrinárová, SSS

Zdroj: Vatican News