V Brazílii je august venovaný povolaniam ku kňazstvu i rehoľnému životu

Počas svojej prvej apoštolskej návštevy Brazílie sv. Ján Pavol II. „provokoval“ pastierov miestnej Cirkvi, aby podnecovali povolania.“

Na základe tohto povzbudenia sa v roku 1981 zrodil projekt organizovať každý august mesiac povolaní v celej krajine. Zahŕňa nielen modlitbu, ale aj reflexiu a zaoberá sa nielen povolaniami ku kňazstvu alebo rehoľnému životu, ale aj rôznymi službami v Cirkvi.

Tohtoročný Mesiac povolaní je súčasťou prebiehajúceho Tretieho roka povolaní a koná sa pod názvom Povolanie: milosť a poslanie. Mottom mesiaca je zasa „Horiace srdcia, nohy na ceste.“

Biskup Ângelo Mezzari, predseda biskupskej komisie pre služby vyplývajúce zo zasvätenej služby a zasväteného života, žiada veriacich, aby v tomto období venovali viac času modlitbe, rozjímaniu a angažovanosti za povolania.

„Ďakujme a prosme za kňazské povolania, modlime sa za povolania do rodinného života, manželstva, ďakujme Bohu a prosme, aby sme mali veľa mužov a žien, ktorí zasvätia svoj život Kristovi prostredníctvom praktizovania evanjeliových rád. Znovu vyzývajme a ďakujme, modlime sa a podporujme v spoločenstve služby a najmä povolanie katechétu,“ apeluje vo svojom posolstve k veriacim.

„Sme povolaní podporovať kultúru povolaní, v ktorej sme všetci od okamihu krstu ochotní odpovedať na pozvanie Pána a s veľkorysosťou prijať ponúkanú milosť povolania a poslania,“ zdôraznil biskup Ângelo Mezzari.

Počas mesiaca august sa na všetky povolania pamätá modlitbou a slávením povolania ku kňazstvu v prvú nedeľu, povolania k manželstvu a rodinnému životu v druhú nedeľu, keď sa celonárodne slávi Deň otcov, povolania k rehoľnému životu v tretiu nedeľu a povolania laikov a laičiek v poslednú augustovú nedeľu so špeciálnym zameraním na poslanie katechétu.

Zdroj: TK KBS, VaticanNews PL; ml
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra