Verbisti majú troch nových diakonov

V Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave sa konala dňa 15. októbra slávnosť diakonskej vysviacky. Svätenie prijali traja verbisti: Gorazd Kohút z Močenka, Michal Vrták z Nedožier-Brezian a Robin Joseph z Indie. Svätiteľom bol verbista biskup Ladislav Nemet, ktorý spravuje diecézu Zrenjanin v Srbsku. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo rodinných príslušníkov a rodákov našich diakonov. Teraz sa môžu plnšie venovať službe hlásania Božieho slova a pripravovať sa na kňazskú vysviacku, ktorá by mala byť v júni 2017.

zdroj: verbisti.sk

-msk-