Verbisti skladali v Nitre sľuby na výročný deň založenia Spoločnosti Božieho Slova

Sviatok Narodenia Panny Márie je výročným dňom založenia Spoločnosti Božieho Slova (1875). Verbisti každoročne na tento sviatok skladajú rehoľné sľuby.

Tento rok 8. septembra na nitrianskej Kalvárii zložil doživotné sľuby Gorazd Kohút a z rúk provinciála P. Pavla Krutáka prijal misijný kríž a misijné určenie – Taliansko. Lukáš Hanusek ukončil noviciát a zložil svoje prvé rehoľné sľuby a ďalší štyria seminaristi si obnovili rehoľné sľuby na jeden rok.

Pri tejto príležitosti sa v Nitre stretli spolubratia pracujúci na rôznych miestach Slovenska, v Čechách, aj misionári, ktorí pracujú v Japonsku a Zimbabwe a sú momentálne na dovolenke.

V homílii páter provinciál povzbudil prítomných verbistov: „Boh môže urobiť veci aj bez nás, niekedy dokonca aj proti nám. Ale my nechceme ostať stáť kdesi na vedľajšej koľaji. Chceme napĺňať to, čo Boh od nás chce. Chceme sa stať dôležitou súčasťou Božích plánov. V napĺňaní Božích plánov napĺňame aj svoj osobný život. My vieme, že ak napĺňame Božie plány, robíme na tom najkrajšom a najdôležitejšom poli. Nech nám všetkým Boh pomáha kráčať touto cestou.“

Zdroj: tkkbs; verbisti.sk –fc–