Zakladateľka redemptoristiek bl. Mária Celeste Crostarosa mala prvýkrát liturgickú spomienku

Na 11. septembra bola určená liturgická spomienka na blahoslavenú Máriu Celestu Crostarosu, zakladateľku sestier redemptoristiek, ktoré majú aj na Slovensku otvorené dva domy: v Kežmarku a Vranove nad Topľou – Lomnici.

Tento rok jej liturgická spomienka pripadla na nedeľu, čiže jej spomienka ustúpila liturgii nedele. Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl však odporučil redemptoristom pripomenúť novú blahoslavenú aj počas nedeľnej homílie a v modlitbe veriacich. Sestry kežmarského aj vranovského kláštora presunuli toto slávenie na sobotu 10. septembra.

Bl. Mária Celeste Crostarosa bola blahorečená 18. júna v talianskom meste Foggia. Televízia Padre Pio v priamom prenose odvysielala beatifikačnú svätú omšu. Jej záznam s poľským dabingom je k dispozícii tu. Na blahorečení boli s príbuznými, priateľmi a dobrodincami prítomné aj slovenské sestry a jeden slovenský redemptorista. Fotogalériu z púte a blahorečenia nájdete tu.

Zdroj: redemptoristi.sk; redemptoristky.sk –fc–