Viceprovinciálna kapitula u gréckokatolíckych redemptoristov

V dňoch 6. – 7. júna 2017 sa zišlo 28 kapitulárov na 2. časti IX. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Nie sú to všetci členovia viceprovincie, lebo 5 boli hneď na začiatku ospravedlnení. Kapitula sa konala v Stropkove, v meste, kde redemptoristi západného aj východného obradu mali svoj prvý kláštor na Slovensku. Kapitula sa však uskutočnila v Kláštore Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený a posvätený len pred 20 rokmi. Krátku duchovnú obnovu, ktorou sa kapitula začínala, viedol P. Václav Hypius CSsR, provinciál Provincie Bratislava – Praha, pod ktorú patrí Michalovská viceprovincia. Hlavným cieľom kapituly bolo schváliť nové viceprovinciálne stanovy, ktoré sa pripravovali už dlhšie obdobie. Veľká časť práce už bola urobená vďaka komisii, ktorá sa venovala revízii stanov, a diskusia prebehla na rôznych úrovniach v celej Michalovskej viceprovincii. Po schválení stanov, nasledovala dôležitá diskusia o realizácii Centra arte, ktoré vedie o. Kamil Dráb, člen Michalovskej viceprovincie

Michalovská viceprovincia má 34 členov a 5 kláštorov, z toho 2 na Ukrajine, pôsobí tak v dvoch štátoch.

Zasvätený život informoval Metod Marcel Lukačik CSsR