Viedenskí dominikáni pozývajú do svojho kláštora znovuobjaviť starodávnu modlitbu celým telom

Dominikáni vo Viedni spúšťajú od septembra 2016 do apríla 2017 nový pastoračný program Schola Cordis (Škola srdca). Bratia pozývajú do svojho kláštora na vyše 30 podujatí.

„Škola srdca“ je podľa provinciálneho predstaveného br. Thomasa Gabriela Brogla „podnetom, ktorý uschopní ľudí pochopiť lepšie ich kresťanskú spiritualitu.“ Prvým podujatím v kláštore dominikánov bude dnešný koncert gregoriánskych spevov v podaní Wiener Choralschola, ako o tom píšu dominikáni na webovej stránke Schola Cordis.

Názov Škola srdca vychádza najmä z dominikánskej mystiky, pre ktorú srdce nie je len ľudským orgánom, ale „základom duše“, osobnostným stredom myslenia, pocitov, konania: miestom, na ktorom prebýva Boh. Veľa priestoru plánujú venovať teologickým a filozofickým dielam mystikov, zvlášť Majstrovi Eckhartovi, veľkému mystikovi dominikánskeho rádu. Nechcú sa však obmedziť len na prednášky, modlitby či meditácie, ale do programu zahrnuli napr. aj vyučovanie tanca ako formy modlitby.

Celý projekt je zameraný na znovuobjavenie starodávnej dominikánskej praxe modlitby celým telom, ktorá už upadla do zabudnutia a organizátori túžia, aby impulzy zo Školy srdca prenikli všetky oblasti človeka – od jedenia cez prácu, dovolenku, umenie, šport.

Schola Cordis vznikla ako súčasť osláv jubilejného roku rehole – 800 rokov existencie Rehole kazateľov.

Zdroj: SIR -fc-