Viera do vrecka: Emócie, voľby, rozhodnutia

Ovplyvňujú emócie naše voľby? Ako s nimi pracovať? Podľa čoho sa rozhodovať?

Hosťami februárovej relácie sú biblista prof. František Trstenský, morálny teológ Ján Viglaš a psychologička karmelitánka sr. Růžena Sekulová.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Viac o tejto téme sa dozviete v tlačenej brožúrke Vydavateľstva DON BOSCO s názvom Valcujú nás emócie? od kňaza a psychológa Jána Kulana. Brožúrky z edície Viera do vrecka nájdete v kníhkupectvách alebo na donbosco.sk.