Nimnica privítala piate stretnutie biskupov, laikov a zasvätených

Mládež – sebaprijatie – sebadarovanie. To bola hlavná téma dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo od piatku do soboty v Kúpeľoch Nimnica (21. a 22. februára 2020). Viacerí biskupi, delegáti z diecéz/eparchií, cirkevných inštitúcii, spoločenstiev, spolkov, združení a hnutí, zástupcovia reholí, zasvätené osoby i angažovaní laici sa zamýšľali nad pastoráciou mládeže. Vychádzali z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Christus vivit.

Stretnutie otvoril výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Ivan Ružička. Svoj pozdrav pridali i dvaja hostitelia. Za Kúpele Nimnica sa prihovoril predseda Dozornej rady František Halmeš. Za KBS jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. „Keď sme sa počas prípravy tohto nášho stretnutia spoločne zamýšľali nad výzvami, ktorým v tejto oblasti čelí Cirkev tu u nás, na Slovensku, opakovane zaznela pripomienka, že hoci sa mladých všemožne snažíme zachytávať, často hneď potom, ako prijmú jednotlivé sviatosti, či už prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania, odchádzajú, opúšťajú praktizovanie viery a ich životné cesty sa od nej nadlho odlúčia,“ uviedol arcibiskup Zvolenský.

V diskusii o tejto „téme“ podľa jeho slov viacerí poukázali na to, že „mladí dnešnej doby prechádzajú zložitým procesom sebaprijatia, v ktorom im možno neponúkame dostatočnú pomoc: zo všetkých strán na nich striehnu nástrahy a prekážky.“ „Pri budovaní základu vlastnej vnútornej stability, duchovnej rovnováhy a sebaistoty, sa im však v súčasnom svete ponúkajú modely a vzory na míle vzdialené od učenia kresťanskej viery. Keď sa my mladého človeka usilujeme viesť k sebadarovaniu v láske podľa vzoru Ježiša Krista, teda k takému sebadarovaniu, ktoré ho dokáže urobiť skutočne šťastným, nesmieme zabudnúť, že jeho predpokladom, predpokladom sebadarovania, je sebaprijatie – ktoré sa dnes javí omnoho komplikovanejšie ako v minulosti,“ povedal predseda KBS.

„Ak práve s tým veľa mladých zápasí, ak práve v tejto oblasti sú hladní po odpovediach, je to pre nás príležitosť, aby sme hľadali, čo im dokážeme ponúknuť. Ako môžeme v tejto oblasti nájsť odpovede, ktoré sú pre dnešných mladých uspokojujúce a reálne nápomocné,“ pokračoval predseda slovenskej biskupskej konferencie. Dodal, že „našou úlohou v nijakom prípade nie je súťažiť v manipulácii, ani vyhľadávať spôsoby či techniky, ktoré hoci môžu krátkodobo fungovať, nezodpovedajú spoznanej pravde Božieho Slova. Na druhej strane, nesmieme ani prepadnúť tomu, čo pápež František s humorom nazýva „Premio Nobel della lamentela“ – súťaž o Nobelovu cenu v lamentovaní. Že nemáme také prostriedky, že doba je zlá, že mladí sú iní, atď. Takých argumentov je vždy dosť naporúdzi.“.

„Je však pred nami, tak ako pred všetkými generáciami, výzva, aby sme hľadali spôsoby, nové cesty. Neosoží bedákanie, neosoží zakazovanie. Musíme ponúknuť čosi skutočne dobré. Dobre vieme, že práve stretnutie s Eucharistickým Kristom je pre nás samých hlbokou, základnou skúsenosťou,“ uviedol arcibiskup Zvolenský a pozval k večernej adorácii, v ktorej rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozval účastníkov stretnutia k rozjímaniu o skúsenosti „emauzských účeníkov“. „Nech aj nás Pánova prítomnosť dnes večer premení, nech nás posilní, nech nás upokojí, nech zahojí naše rany a bolesti, nech je pre nás tým najlepším liekom. Nech je prameňom novej sily a nového oduševnenia sprevádzať mladých na ceste darovania vlastného života Bohu,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Druhý deň programu začal svätou omšou, ktorú celebroval za prítomnosti viacerých biskupov arcibiskup Zvolenský (úvodný pozdrav). Homíliu predniesol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši začala pracovná časť podujatia. V úvode sa prihovoril žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Nasledovalo svedectvo Timotey Krajňákovej a vystúpenie manželov Pavla a Evy Izraelových na tému „sebaprijatie“. Svoje svedectvo pridal Michal Žák a o „sebadarovaní“ na záver hovorila sr. Eva Rušínová, FMA. Podujatie ukončili diskusné skupinky a výstupy z nich.

Prvé stretnutie tohto formátu sa konalo v januári 2015 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne na tému Zasvätený život a kultúra života. V nasledujúcich dvoch rokoch sa tieto stretnutia konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Téma v roku 2016 znela Povolaní žiť milosrdenstvo a nadväzovala na prebiehajúci Svätý rok milosrdenstva. Téma v roku 2017 znela: Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii. Štvrtý ročník podujatia sa konal v marci 2019 v Kúpeľoch Nimnica pod názvom Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti a zaoberal sa dvoma témami Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia mládeže a povolaní na Slovensku.

K správe bolo vydané FOTO

Zdroj: TK KBS, tk; ml
Foto: Matúš Puškáš