Viera do vrecka – Kázeň očami kňaza (video)

Veriaci často diskutujú o homíliách. Nešetria uznaním ani kritikou. Ako sa na kázeň pozerajú samotní kňazi? Zákulisie kázania nám poodhalia výpomocný duchovný Benjamín Kosnáč, kapucín Martin Borkovský a verbista Igor Kráľ.

Viac videí nájdete na youtubovom kanáli saleziáni.sk.