Viera do vrecka: Pastorácia online? (video)

Môžeme stretnúť Boha aj v online priestore? Prečo nie je možné vysluhovať sviatosti online? Aké formy pastorácie internetová forma umožňuje?

Odpovede sme hľadali spolu v Žilinskej diecéze s Jozefom Možiešikom, riaditeľom Diecézneho katechetického úradu, Emilom a Annou Kondelovcami, Romanom Sekom, duchovným správcom Rodinkova, sestrou Anežkou Liškovou, CFSF a Ľubomírom Valientom, autorom známych grafických zamyslení na facebookovom profile Saletíni Rozkvet.

Pri nahrávaní tejto relácie vznikol technický problém. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku.

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Zdroj: saleziani.sk