Misie s mladými zo Zimbabwe cez
sociálne siete

Vysokoškoláci z bratislavského UPeCe sú v kontakte s vysokoškolákmi mesta Bulawayo v Zimbabwe. Práve tam pracuje slovenský verbista P. Kamil Kočan SVD, ktorý práve v rozhovore pre Hlasy prišiel s myšlienkou, že mladí z UPeCe Bratislava by mohli byť sprievodcami vo viere jeho študentom
v Zimbabwe.

Páter Martin Štefanec SVD z UPeCe Bratislava preto oslovil tamojší misijný tím, ktorý túto myšlienku
s radosťou prijal. V súčasnosti mládež pravidelne spolu komunikuje cez aplikáciu WhatsApp, rozprávajú
si svoje príbehy a delia sa aj týmto spôsobom o svoj život. Zároveň sú si oporou vo viere a usilujú sa o plnenie konkrétnych úloh.

Publikované s láskavým dovolením redakcie časopisu Hlasy z domova a misií (1/2022).
Foto: archív Kamila Kočana, SVD