Vitajte sa stránke www.zasvatenyzivot.sk

Je mi cťou, že môžem takto otvoriť novú stránku, a tým aj novú etapu časopisu Zasvätený život. Vďaka spolupráci s KVRP, KVPŽR a Renovabis nám bolo umožnené začať našu misiu aj na webe. Od začiatku sme sa usilovali dobre vymedziť náš záujem o témy blízke zasväteným, konkrétne o zasvätených, o ich živote, formácii, spiritualite a aktivitách. Aj pre Bohu zasvätené osoby je totiž prirodzené zdieľať sa o otázkach, ktoré ich trápia, alebo o radostiach ich života.

Mnoho ľudí, ktorí nikdy nemali kontakt s rehoľníkmi alebo nikdy nevstúpili do kláštora, sa na nás pozerá ako na podivínov. Mnohokrát aj takí sme:-)! Veď nie je celkom normálne zanechať všetko a ísť za Kristom. Keď sa dávame na web, podstupujeme isté riziko. Ľudia môžu nazrieť do nášho života. To je však podľa mňa pre všetkých dôležité. Keďže nemôžeme každého zobrať na kus reči, na kávu alebo na dobrý koláč, dozvedia sa o nás aj tak, že tu budeme zdieľať náš život medzi sebou a popritom aj s nimi.

Náš život je o službe. Byť zasväteným znamená byť chlebom, ktorý sa láme a dáva. Tak sa snažíme dávať do služby blížnym, a tým ohlasovať našu lásku k Bohu od rannej modlitby až po večernú, ktorou deň končíme. Sme tu na to, aby sme svetu pripomínali, aká dôležitá je láska k Bohu, lebo medzi ľuďmi nikdy nesmie chýbať láska k blížnemu. Nech to teda vedia všetci!

Náš úmysel na webstránke je v prvom rade pomáhať si navzájom medzi zasvätenými, konverzovať o našom živote, o témach, ktorými žijeme. Celý tím spolupracovníkov tejto webstránky sa bude usilovať, aby ste tu nachádzali dobrú potravu pre dušu. Prosíme vás aj o vaše postrehy, články alebo nápady, ktoré by sme mohli zužitkovať. Je tu priestor pre nás všetkých. Neváhajte nás teda kontaktovať. Tešíme sa na peknú spoluprácu a veríme, že sa takto dobre pripravíme na rok 2015, ktorý bude patriť téme zasväteného života.

Juraj Pigula, šéfredaktor časopisu Zasvätený život, casopis@kvrp.sk

PS: O našom projekte na webe sa môžete podrobnejšie dočítať v kolónke Z4Z.