Vo Venezuele bol zavraždený ďalší rehoľník

Brata Diega Bedoya, člena rehole bratov františkánov bieleho kríža v štáte Aragua vo Venezuele, našli 10. apríla zavraždeného v jeho kancelárii, kde ho prepadli a zavraždili počas vlámania. Jeho telo našli so známkami zápasu a s bodnou s ranou v krku.

Kolumbijčan brat Diego pôsobil vo Venezuele viac ako pätnásť rokov. Bol zapojený do pastoračnej služby v Casa Hogar, kde sa staral o starších ľudí a postihnuté deti. Bratia bieleho kríža sa starajú o zabezpečenie jedla pre 65 núdznych. Keďže je v súčasnosti vo Venezuele veľký nedostatok jedla, to bol zjavne aj dôvod vlámania a vraždy, keďže im zlodeji ukradli všetky zásoby jedla, počítač a ďalšie hodnotné veci.

Od začiatku tohto roka je to v Latinskej Amerike už štvrtý prípad vraždy katolíckeho duchovného a šiesty vo svete.

-fc-