Poďme sa spolu týždeň modliť za duchovné povolania

Od Nedele Dobrého pastiera 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnejšej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka pre tento týždeň podnety na modlitby formou brožúry a texty na osobné rozlišovanie pre mladých.

Svätý Otec František v posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

V tomto týždni ponúkajú diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá a tímy pastorácie povolaní rôzne duchovné podnety, podujatia a aktivity, kde mladí môžu nájsť priestor na počúvanie Pánovho hlasu v srdci, povzbudenie odpovedať na volanie a urobiť rozhodný krok k darovaniu života službe Bohu.

Podklady nájdete tu:
Brožúra Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017
Posolstvo Pápeža Františka k 54. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2017
Sprievodca cestou rozlišovania povolania

Plagáty na rozkliknutie:

Plagát Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017 E 

  Plagát Týždeň modltieb za duchovné povolania 2017 C

 

 

Zdroj: Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS
-fc-