Vo Vietname stúpa počet kňazov a rehoľníčok

Bez ohľadu na početné obmedzenia, ktoré sú komunistickým režimom kladené na Katolícku cirkev vo Vietname, stále v tejto krajine rastie počet katolíkov a povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu. Tamojšie spoločenstvo veriacich, ktoré tvorí 7% z 80 miliónov obyvateľov, t. j. necelých 6 miliónov, má 3000 seminaristov. „Povolania rastú vďaka rodinám, ktoré horlivo žijú vieru. Možno povedať, že ťažkosti posilnili ich vzťah k Pánovi,“ domnieva sa arcibiskup Paul Bùi Văn Doc.

Ordinár arcidiecézy Ho Či Min zdôrazňuje príklad, aký nachádza mládež doma. „Ich matky a otcovia sa denne zúčastňujú svätej omše, kladú Boha do stredu svojho dňa a od najútlejšieho veku odovzdávajú deťom pravdu, že povolanie je darom, ktorý sa prijíma s radosťou,“ hovorí ďalej vietnamský arcibiskup. Poukazuje tiež na to, že svoj prostý život chápu ako príležitosť, a nie ako príťaž. Vedie to k tomu, že každé manželstvo má v priemere tri alebo štyri deti, a vďaka tomu skoro z každej rodiny prichádza seminarista či rehoľné povolanie.

Podľa vietnamského biskupa spočíva tajomstvo dobrej a účinnej pastorácie v troch dimenziách, ktorými je modlitba, prostý život a výchova. Prenasledovanie a represie zo strany štátu vieru vždycky paradoxne posilnili. Skôr než komunizmu je potrebné sa dnes obávať novej ideológie materializmu, šíriacej sa internetom a televíziou. Arcibiskup Bùi Văn Doc sa domnieva, že táto ideológia síce priamo nepopiera existenciu Boha, ale účinne ľudí od Boha odďaľuje .

Na druhej strane, povedal arcibiskup bývalého Saigonu talianskemu internetovému denníku Vatican Insider, sa na obzore črtá prvá katolícka univerzita vo Vietname. Nejedná sa o sen, ale o plán, ktorého uskutočnenie sa blíži míľovými krokmi. Bude to zásadný prelom v dejinách Cirkvi vo Vietname a znamenie očakávaného návratu slobodného školstva, potláčaného komunistickou vládou počas uplynulých šesťdesiatich rokov. „Dialogický postoj voči štátnej moci prináša plody,“ hovorí arcibiskup Bùi Văn Doc. Vo Vietname vyrástli v poslednom desaťročí desiatky súkromných vzdelávacích inštitútov, ktoré sú riadené zahraničnými univerzitami. „Prečo by teda Katolícka cirkev mala byť zbavená tejto možnosti?“ pýta sa vietnamský arcibiskup. Schválenie vatikánskej Kongregácie pre katolícku výchovu je podľa jeho oznámenia už na dohľad a vietnamské ministerstvo školstva je projektu tiež naklonené, teda mohol by byť schválený v priebehu roka. „Máme v tomto smere veľkú dôveru,“ povedal arcibiskup Ho Či Minu. Pôjde o dôležitý krok pre všeobecné dobro krajiny a znamenie svetlej budúcnosti Vietnamu. Na severe krajiny bolo slobodné školstvo zrušené komunistickou stranou v roku 1954, zatiaľ čo na juhu krajiny nadobudlo toto zrušenie platnosť v roku 1975, kedy Cirkev už spravovala viac ako dve tisícky výchovných inštitúcií, počnúc materskými škôlkami a končiac vyššími školami. Počas posledných rokov dosiahla Cirkev slobodu pri prijímaní kandidátov kňazstva, v čom bola doteraz podrobená štátnym kvótam pre počet seminaristov, ako je to známe z čias totality aj v bývalom Československu. Projekt katolíckej univerzity bol odštartovaný pred tromi rokmi. Predseda Vietnamskej biskupskej konferencie bude môcť o mesiac hovoriť s pápežom Františkom počas jeho pastoračnej návštevy v Južnej Kórei, ktorej sa tiež zúčastni.

(zdroj a foto: RV;CZ)

-sc-