Kongregácia pre inštitúty zasväteného života má nových konzultorov

Svätý Otec vymenoval nových konzultorov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Medzi trinástimi osobnosťami, prevažne odborníkmi v oblasti teológie a kánonického práva, sú menovaní okrem monsignorov Bruna Forteho, arcibiskupa Chieti – Vasto a Angela Vincenza Zaniho, arcibiskupa Volturna, aj sr. Marcella Farina, docentka fundamentálnej a systematickej teológie na Fakulte výchovnych vied Auxilium v Ríme, p. José Cristo Rey Garcia Paredes, vicedirektor Teologického inštitútu rehoľného života v Madride; p. Robert J.Geisinger, docent kánonického práva na Gregorovej univerzite v Ríme; p.Loïc Marie Le Bot, dekan Fakulty kánonického práva Katolíckeho inštitútu Touluose vo Francúzsku; sr. Mária Domenica Melone, rektorka Pápežskej Antonovej univerzity v Ríme; p. Pier Luigi Nava, docent formácie v zasvätenom živote Fakulty výchovných vied Auxilium v Ríme; p. Jesu Maria James Pudumai Doss, docent  na Fakulte kánonického práva Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, p.Bruno Secondin, emeritný docent modernej spirituality a základov duchovného života na Gregoriáne; p. Yuji Sugawara, dekan Fakulty kánonického práva na Gregoriáne; Elena Lucia Bolchi, zasvätená panna z Milánskej arcidiecézy, stabilná členka Cirkevného tribunálu regiónu Lombardie, a sr.Lourdes Grosso García riaditeľka Sekretariátu biskupskej komisie pre zasvätený život Španielskej biskupskej konferencie v Madride. Všetci konzultori boli menovaní na obdobie piatich rokov.

(zdroj: www.rv.va, www.vd.pcn.net; zk,ms)