Vo vydavateľstve LÚČ vyšla nová kniha od trapistického opáta

Katolícke vydavateľstvo Lúč v spolupráci s bohoslovcom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a mníchmi z trapistického opátstva Nový Dvůr prináša preklad novej knihy z edície Spiritualita s názvom Pod Božím pohľadom – pre hlbší vnútorný život od Dom Godefroida Bélrogeya.

Kniha, Pod Bozim pohladom

Kniha obsahuje učenie autentického duchovného učiteľa, ktorý sa nesnaží zapáčiť, ale chce viesť svojich žiakov k životu v jednote s Bohom. Jazyk je zámerne takmer školácky jednoduchý, na prospech každého, kto sa chce cvičiť v Božej prítomnosti. Základnou líniou celého textu je pohľad – postupne predstavovaný ako očisťujúci, posväcujúci, upokojujúci, zjednocujúci –, či už pohľad Boha, Ježiša alebo Panny Márie. Svoj účinný návod opiera o náuky veľkých mužov modlitby, ako sú sv. Benedikt, sv. Bernard či sv. František Saleský.

„Dom Godefroid, trapistický mních, je svojimi skúsenosťami a nadšením nepochybne hodnoverným svedkom pôsobenia milosti v živote človeka hľadajúceho Boha. Jeho učenie je knihou preniknuté. Majstrom zostáva aj dnes pre každého, kto chce žiť pod Božím pohľadom. Knihu je možne zakúpiť na stránke vydavateľstva Lúč, ako aj v každom dobrom kníhkupectve,“ informoval TK KBS Peter Filip.