Salezián hovorí o piatich rokoch v komunite Nuovi Orizzonti a novej knihe Uzdravenie srdca od Chiary Amirante

Vydavateľstvo DON BOSCO vydalo v týchto dňoch knihu z edície Po kvapkách s názvom Uzdravenie srdca. Autorka knihy je zakladateľkou komunity Nuovi Orizzonti (Nové horizonty). Táto komunita je v Taliansku, ale i celosvetovo známa (aj) tým, že sa venuje mladým ľuďom, ktorí žijú v morálne skazených oblastiach Ríma. Chiara Amiranteová sa snaží pomáhať týmto ľuďom žiť dôstojne a plnohodnotne. V  komunite Nové horizonty pôsobil päť rokov aj salezián Peter Kuchár, ktorého sme oslovili a pozhovárali sme sa o živote v komunite, o Chiare, aj o ceste k uzdraveniu srdca…

Peťo, prezraď nám na úvod niečo o sebe.

Som salezián kňaz s misijnou skúsenosťou z Japonska, Šalamúnových ostrovov a z Kene. Posledných päť rokov som pôsobil v združení Nové horizonty v Taliansku.

To je veľmi známa komunita, bol si asi blízko Chiary, spýtam sa hneď tak zvedavo, ako by si opísal jej osobnosť?

Áno, mal som to šťastie stráviť dva roky v hlavnom centre združenia Nové horizonty, kde býva a pracuje Chiara Amirante. Mohol som ju teda aj denne vidieť, stretnúť sa s ňou a niekedy aj prehodiť pár slov. Chiara je veľmi milá a bezprostredná osoba, ktorá by sa darovala a rozdala do krajnosti. Aj z tohto dôvodu je chránená, lebo už viackrát bola úplne vyčerpaná, čo postupne prerástlo do chronickej choroby s poruchami spánku a ďalšími negatívnymi dôsledkami na jej zdravie. Hovorí sa o 12 diagnózach ktorými trpí! Napriek tomu sa snaží byť vždy dobre naladená a s úsmevom na perách. Je to zároveň veľmi duchovná, citlivá a vnútorne silná osoba, ktorá sa nikdy nevzdáva.

Ako by si opísal komunitu, ako sa to celé začalo a ako v súčasnosti funguje, komu je, povedzme, prioritne určená?

Chiara začala v Ríme v podchodoch hlavnej stanice Termini, kde bolo v tom čase peklo – drogy, alkohol, arogancia, násilie, prostitúcia a všetky druhy zneužívania. Je fascinujúce a zároveň neuveriteľné, čo dokázala táto vtedy mladá študentka s ľuďmi z rímskeho podsvetia urobiť… Po niekoľkých rokoch formácie v komunite na predmestí Ríma tí istí ľudia, čo znie ako nemožné, priam ako zázrak, začínajú s evanjelizáciou v uliciach Ríma. A majú úspech! (Je o tom napísaná aj kniha, ktorá by čoskoro mala vyjsť v slovenskom preklade.)

Typologicky existujú v Nových horizontoch dva druhy komunít, tie terapeutické, pre odstránenie závislosti od drog, alkoholu, hazardu a podobne, a  tzv. citadely, ktoré sú určené prevažne mladým ľuďom pre dobrovoľníctvo, formáciu a uzdravenie ich vnútorných zranení.

Aký je taký „typický“ denný režim v tejto komunite?

Každý deň sa začína rozjímaním nad evanjeliom zo dňa. Dotyčný, čo vedie rozjímanie, urobí úvod do evanjelia, nasleduje zdieľanie – koho čo oslovilo – a svoj vstup zakončí tým, aké predsavzatie si dáva na deň, na čom chce pracovať. Potom nasleduje svätá omša. Počas dňa sa pracuje v rozličných sektoroch (kuchyňa, upratovanie a údržba domu, misijné a evanjelizačné aktivity a pod.) K večeru sa komunita modlí ruženec a večer je zvyčajne spytovanie svedomia. Výnimku tvorí štvrtok, keď sú večer chvály pred Eucharistiou. Okrem pracovného a duchovného programu Chiara veľmi dbá na športové aktivity (ona sama pravidelne hráva „kalčeto“ – stolný futbal, niekedy hrávala volejbal). V týždennom programe teda bývajú zaradené aj pravidelne športové aktivity. Vo voľnom čase je možnosť pozrieť si aj film či futbal. Okrem toho býva raz či dvakrát do týždňa formačné stretnutie po skupinách a raz mesačne niečo ako duchovná obnova, ktorú robí Chiara a je cez internet streamovaná do viac ako 50 krajín sveta.

Kto všetko prichádza do tejto komunity, akí ľudia, s akými životnými príbehmi?

Prevažnú väčšinu terapeutických komunít tvoria ľudia s drogovou závislosťou. Aj keď droga urobí z človeka „žijúcu mŕtvolu“, v komunite som stretol veľa zaujímavých ľudí s veľkým potenciálom. Spomínam si na veľmi šikovných športovcov – napr. Alessio bol veľkým futbalovým talentom v Interi Miláno, ale keď videl, ako násilne sa správa jeho otec k mame, začal frustráciu riešiť drogou. Bol tam aj jeden známy umelec, ktorý robil aj medzinárodne výstavy, ale nedokázal sa vyrovnať s depresiou a prepadol drogovej závislosti. Spomínam si na Mirka, ktorý robil stevarda pri interkontinentálnych letoch, takže spoznal celý svet. Nezvládol však neustále striedanie časových pasiem, zmenu klímy na rôznych kontinentoch, častú výmenu dňa s nocou a rozbitú životosprávu.

Prečo si sa ty rozhodol prísť do tejto komunity a vykonávať službu kňaza?/Prečo si sa ty ako kňaz rozhodol prísť do tejto komunity?

Komunitu Nové horizonty som prvýkrát našiel v Medžugorí a tam ma veľmi oslovilo svedectvo bývalej satanistky, ktorá mala odstrániť Chiaru Amirante. Bol to skutočný príbeh, aký som dovtedy nepočul. Tá žena, ktorá tvorila súčasť satanistickej sekty, sa nakoniec vďaka Chiare obrátila a zasvätila svoj život Bohu! Toto bol pre mňa prvý veľmi silný impulz spoznať Chiaru a jej dielo. Vtedy som ešte netušil, že sa mi to raz môže podariť…

Zažil si toho pri svojej službe veľa, čo ti ostalo v srdci? Nejaká udalosť, človek, situácia?

Za tých päť rokov som spoznal množstvo ľudských osudov. Postupne by som aspoň tie najzaujímavejšie z nich chcel opísal v blogu. To, čo je na tých osudoch najviac fascinujúce a čo na mňa urobilo najväčší dojem, je fakt, že títo ľudia, ktorým už nikto nedával šancu a ktorí hromžili a nadávali na všetkých okolo vrátane Boha, Cirkvi a kňazov, sa dokážu k Bohu a Cirkvi vrátiť. Vidieť ich v kostole na kolenách s ružencom v ruke, môcť ich vyspovedať a zmieriť s Bohom je veľmi silná skúsenosť, svojím spôsobom neopísateľná…

Vo Vydavateľstve DON BOSCO sme v týchto dňoch vydali knihu Uzdravenie srdca, ktorú napísala Chiara. Ako vnímaš túto knihu ty, môže na Slovensku pomôcť pootvoriť oči ľuďom, spoznať charizmu, komunitu?

V prvom rade treba povedať, že ide o veľmi úspešnú knihu. V Taliansku lámala rekordy predajnosti a stala sa bestsellerom. Je vzácna tým, že vychádza z Chiarinej osobnej skúsenosti. Nie je to žiadna teória, ale jej dlhoročná životná skúsenosť a prax. Je to formačná kniha, ktorá nám poskytne návod na to, ako si dať do poriadku srdce.

Čo by si odkázal ľuďom na Slovensku (čitateľom)?

Uzdravenie srdca nie je obyčajnou knihou, ale návodom na uzdravenie našich zranení. Tá kniha už pomohla a zmenila život mnohým ľuďom v Taliansku a iných krajinách sveta. Verím, že môže rovnako silno zasiahnuť aj čitateľov na Slovensku. Treba si však túto knihu nielen prečítať, ale s ňou aj žiť! Ako to výstižne zhodnotila známa talianska moderátorka, speváčka, herečka a tanečníčka Lorella Cuccarini, kniha je manuálom, podľa ktorého treba denne cvičiť svoju dušu.

Ďakujem za rozhovor

Peter Novák

Viac o knihe si môžete prečítať TU.