Vychádza nové číslo časopisu Zasvätený život

Tohtoročný september je plný očakávaní. V prvom rade celé Slovensko očakáva blahorečenie dona Titusa Zemana a tiež je to čas, kedy vychádza už očakávané 16. číslo časopisu Zasvätený život, ktorý sa stáva stále viac obľúbeným nielen v komunitách, medzi zasvätenými, ale aj medzi laikmi. Úvodník šéfredaktora vás hneď zastaví pri slovách: „Neviem, čo by namerali nejakí vedci u nás zasvätených v tejto kultúre strachu. Akú mieru šťastia v našich komunitách a akú mieru strachu a úzkosti...“ a v tomto uvažovaní zároveň vstúpite do nasledujúceho rozhovoru s generálnym predstaveným redemptoristov Michaelom Brehlom, ktorý cez svoju skúsenosť poukazuje na svetlá a tiene, strachy a nádeje, ktorými žijeme dnes. Pri prvom prelistovaní časopisu zaujme grafika, ktorá je vždy jedinečná a vovádza do obsahu, ktorý sa číta pri druhom prelistovaní. Pri ňom nájdete zaujímavé témy v rubrikách, z ktorých aspoň niektoré predstavíme.

V rubrike Spiritualita sa dočítate o Mystickej symbolike v dielach sv. Terézie z Avily a židovky Etty Hillesum. Dve ženy, ktoré o sebe rozprávajú a pre ktoré sa toto rozprávanie stalo akoby povolaním: o skúsenostiach, o sebe a o Bohu, o Bohu, ktorý je slovom, ktoré hovorí a chce, aby sa o ňom hovorilo. V rubrike povolania predstavuje veľmi jasne Andreas Tapken 5 predpokladov kňazského a rehoľného povolania, v rubrike Kánonické právo sa cirkevná právnička vyjadruje k téme Odchodov z rehoľného inštitútu, v rubrike Biblia približuje Dagmar Kráľová Učeníctvo a zasvätený život na pozadí Lukášovho evanjelia. Keďže už pomaly končí Rok sv. Martina, práve cez neho P. Michal Zamkovský ponúka obraz svätca, ktorý sa nechal pohýnať Duchom Svätým. Zakladal spoločenstvá zasvätených v Európe 4. storočia, ale vzbudzuje nové spoločenstvá a povoláva aj dnes. Okrem Roka sv. Martina si spomenieme aj 500. výročie reformácie a k nej si kompetentne pripravil podnetný článok o Lutherovi a jeho vzťahu k Biblii augustinián Juraj Pigula. A keďže sa s jubileami roztrhlo vrece, niečo sa dozviete aj o iných výročiach. Okrem spomínaných rubrík vás čakajú aj ďalšie s hodnotným obsahom.

Očakávanie blahorečenia je viditeľné aj v časopise, kde celú prílohu venujú práve donovi Titusovi Zemanovi. Vašim očiam neuniknú ani knižné novinky či recenzia filmu Anděl Páně, ktorú urobil naslovovzatý odborník kňaz Rudolf Smoter. Nechýbajú tiež blogy a samozrejme obľúbená rubrika Božia lekáreň, v ktorej sa viac dozviete O éterických olejoch.

A už len príjemné čítanie! Časopis Zasvätený život a jeho šestnáste číslo, ako aj ďalšie si môžete objednať na adrese: casopis@kvrp.sk.

-msk-