Františkáni pozývajú na Trojdnie prípravy na blahorečenie Titusa Zemana

Rehoľa menších bratov – Františkánov pozýva na Trojdnie duchovnej prípravy pred blahorečením i večnými sľubmi bratov. Pod názvom Don Titus Zeman a posolstvá jeho života sa uskutoční vo františkánskom kostole v Bratislave od 19. do 21. septembra 2017.

Ťažiskom budú večerné sväté omše o 19:30 s tematickými príhovormi:
– v utorok 19. septembra na tému: Temnoty života a svetlo Božieho slova. Don Titus a jeho kríza pred treťou výpravou. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia o živote dona Titusa a o dobe, v ktorej sa ocitol.
– v stredu 20. septembra na mládežníckej svätej omši s témou: Tvoje túžby a Božie túžby. Don Titus a začiatky jeho povolania.
– vo štvrtok 21. septembra na tému: Neviditeľný Boh a viditeľní bratia. Don Titus a jeho cesta lásky až po darovanie života. Po svätej omši bude adorácia s prosbou o nové zasvätené a kňazské povolania.

Zdroj: frantiskani.sk

-msk-