Vychádzajú brožúry o milosrdenstve od Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré majú pomôcť lepšie prežiť mimoriadny Jubilejný rok milosrdenstva. Vydavateľstvo redemptoristov sedem z nich vydá v slovenskom preklade. Najneskôr do konca júla postupne vyjdú všetky. Prvé dve (Podobenstvá milosrdenstva a Svätci v milosrdenstve) sú už k dispozícii. Podobenstvá milosrdenstva nás pozýva vnímať ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých v príbehoch. Titul Svätí v milosrdenstve obsahuje príbehy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných, ktorí  vydali svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve.Ďalších päť pripravovaných titulov nesie názvy: Žalmy milosrdenstva, Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milosrdenstve. Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si tieto tituly môžu objednať naraz a budú ich postupne dostávať, tak ako budú vychádzať.U redemptoristov sa dajú brožúry objednať na adrese slovo@smn.sk.

Rastislav Dluhý CSsR