Výzva saleziánov na Zelený štvrtok k modlitbe za pokoj

Výzvu k modlitbe za pokoj, s osobitným úmyslom za saleziána Toma Uzhunnalila, ktorého uniesli islamskí radikáli 4. marca v Jemene – toto je motív, s  ktorým sa hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernánedz Artime obracia na celú saleziánsku rodinu a mladých po celom svete.

Modlitbe za pokoj má byť venovaný čas bdenia s  Ježišom Kristom vo večerných hodinách práve dnes na Zelený štvrtok. Don Artime s pohľadom na utrpenie „mnohých osôb rôznych náboženstiev a  vyznaní,“ ktorí – ako pokračuje – „prežívajú skutočné mučeníctvo“, pozýva „ku veľmi intenzívnej modlitbe na Zelený štvrtok večer, keď sprevádzame Ježiša v jeho úzkosti a samote v Getsemani.“ A ohľadom situácie uneseného saleziána, o  ktorom nie sú žiadne potvrdené informácie, dodáva v  mene Saleziánskej spoločnosti: „Chcem vyjadriť našu blízkosť a našu solidaritu jeho rodine. Prosíme pre nich od Pána dar hlbokého pokoja, aby mohli prejsť týmito chvíľami v nádeji v Pána Ježiša.“ Slovenský provinciál saleziánov don Jozef Ižold v osobitnej komunikácii každému slovenskému saleziánovi ohľadom tohto posolstva píše: „Prosím, venujme tejto výzve našu pozornosť a zapojme sa do modlitieb. Ďakujem vám, že sa zapojíte.“

videoposolstvo

Prepis posolstva:

„Drahí moji spolubratia, drahé sestry a bratia v celej saleziánskej rodine vo svete, drahí mladí na najrôznejších miestach saleziánskeho sveta, na prahu Veľkej Noci vám posielam úprimný pozdrav. Cieľom týchto mojich slov je, že vás chcem všetkých pozvať – kdekoľvek v saleziánskom svete sa nachádzate – ku veľmi intenzívnej viere a modlitbe. Dôvod je tento: Na mnohých miestach vo svete vidíme veľmi veľké utrpenie mnohých osôb rôznych náboženstiev a vyznaní – prežívajú skutočné mučeníctvo. V našej vlastnej Cirkvi je veľký počet kresťanov, mužov i žien, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoju vieru v Ježiša. Nedávno – vieme to dobre – sa tak stalo v Jemene, kde boli zavraždené viaceré osoby: štyri sestry Milosrdnej lásky od Matky Terezy, ktoré zomreli mučeníckou smrťou, a ďalší muži a ženy, ktorí prišli o  život pre svoju vieru, či preto, že boli práve tam, no napokon sú mučeníkmi aj oni, kvôli úplne nezmyselnému násiliu. S veľkou bolesťou a s veľkými obavami sledujeme, 2čo sa mohlo stať s naším spolubratom Tomom SDB, ktorý zmizol, a o ktorom nevieme nič viac. Chcem vyjadriť našu blízkosť a našu solidaritu jeho rodine. Prosíme pre nich od Pána dar hlbokého pokoja, aby mohli prejsť týmito chvíľami v nádeji v Pána Ježiša. A práve pre toto vás všetkých pozývam ku veľmi intenzívnej modlitbe na Zelený štvrtok večer, keď sprevádzame Ježiša v jeho úzkosti a samote v Getsemani. Pevne verím, že celá naša saleziánska rodina vo svete, i naši mladí, sa môžeme zjednotiť na rozličných miestach a v rozličných hodinách, v tejto jedinej modlitbe: za pokoj. Spojme sa s pápežom Františkom, ktorý bez prestania prosí o tento pokoj. Prosme Pána o pokoj a prosme o večný pokoj pre muč1eníkova o osobitnú silu od Zmŕtvychvstalého pre všetkých, ktorí znášajú toľké utrpenie a prenasledovanie. A pamätajme na nášho spolubrata Toma. Ďakujem vám, že prijmete túto iniciatívu. Pán nech vás žehná. Srdečne vás pozdravujem.“

zdroj: saleziani.sk -rh-