Vyšiel komiks o sv. Petrovi Fourierovi

V bratislavskom QUO VADIS sa dňa 1. decembra 2015 uskutočnila prezentácia komiksu Peter Fourier. Autorom je Michal Žák, absolvent Základnej školy Matky Alexie a Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. V komikse cez kresby predstavuje život svätého Petra od detstva cez jeho pôsobenia vo farnosti až po smrť vo vyhnanstve.

Výstavu originálnych kresieb môžete navštíviť do 22. decembra 2015 v Dome Quo vadis.

Svätý Peter Fourier sa narodil 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. Bol zakladateľom rehole Notre Dame, reformátorom Kanonikov svätého Augustína, vynikajúcim pedagógom a ochrancom chudobných. Od jeho narodenia uplynulo 450 rokov.

Jeho pôsobenie začalo vo farnosti Mattaincourt, v dnešnom Francúzsku. Vo svojej farnosti presadzoval spravodlivosť a právo, aby prekonal biedu, spísal listinu biednych, organizoval pravidelné rozdeľovanie potravín, vytvoril peňažný fond na podporu maloobchodníkov vo finančných ťažkostiach a do povedomia bohatých vkladal ich sociálnu zodpovednosť. Spolu s blahoslavenou Alexiou Le Clerc založil rehoľu Notre Dame, ktorá sa zaoberala bezplatným vyučovaním dievčat, pre ktoré v tej dobe neexistovali školy. Peter Fourier bol vynikajúcim pedagógom. V školách sestier zaviedol, v tej dobe nevídané, zlepšenia. Sestry učiteľky mali používať tabuľu kvôli názornosti, pri počítaní si dievčatá pomáhali drobnými predmetmi. Ako sa majú sestry-učiteľky vyučovať a vychovávať napísal vo svojom diele o pedagogike. Posledné štyri roky svojho života, počas nepokojov v Lotrinsku a Francúzsku, prežil Peter Fourier vo vyhnanstve v Gray, kam musel utiecť pred odporcami lotrinského vojvodu Karola IV. Ani tu nerezignoval.  Otvoril triedy na vyučovanie, pomáhal chudobným a navštevoval väznice. A po nociach vypracovával definitívne stanovy novej rehole Notre Dame. Peter Fourier zomrel 9. decembra 1640. Roku 1730 bol blahorečený a  roku 1897 svätorečený. Sestry Notre Dame dodnes vyučujú podľa jeho pedagogiky a venujú sa výchove mladých.

sr. Jana Kurucová, CSA ND