Vyšiel nový dokument o sekulárnych inštitútoch Zasvätenie a sekulárnosť

Modernou a dynamickou formou prežívania kresťanského povolania v súčasnom svete, akou sú sekulárne inštitúty, sa zaoberá nový dokument Svätej stolice s názvom Zasvätenie a sekulárnosť. List biskupom Katolíckej cirkvi o sekulárnych inštitútoch.

List o sekulárnych inštitútoch vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti 70 rokov od publikovania dokumentov Pia XII., venovaných otázke sekulárnych inštitútov: apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia a motu proprio Primo Feliciter.

Text, ktorý práve vyšiel vo Vatikánskom vydavateľstve, vychádzajúc z dokumentu, ktorý spomenutá Kongregácia publikovala v roku 1983 o identite a poslaní sekulárnych inštitútov, poukazuje najmä na prvky, ktoré charakterizujú toto povolanie v súvislosti s novými výzvami pre sekulárne zasvätenie.

V dokumente sa okrem iného píše: „Toto povolanie nachádza svoj základ v tajomstve Vtelenia, ktoré pozýva zostať v tej sociálnej, profesionálnej a cirkevnej realite, v ktorej sa ľudia nachádzajú vo svojom živote.“

List biskupom Zasvätenie a sekulárnosť zapadá aj do rámca príprav sympózia, organizovaného Konferenciou sekulárnych inštitútov Talianska, ktoré sa koná 28. a 29. októbra v Ríme pod názvom S presahom i vo vnútri. Sekulárne inštitúty: príbehy nadšenia pre Boha a pre svet.

Na fotografii: Kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života – OSS_ROM

Zdroj: RV, ab
-fc-