Vyšla nová kniha o troch sľuboch v Spoločnosti Ježišovej

V týchto dňoch, na záver Roku zasväteného života, vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha, kniha  s názvom TRI SĽUBY. CHUDOBA, ČISTOTA A POSLUŠNOSŤ V SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ. Autor knihy v jej prvej časti osobitným spôsobom zachytáva nielen zasvätený život sv. Ignáca a jeho prvých spoločníkov, ale aj jeho vývoj až do súčasnosti.  Podkladom pre napísanie tejto knihy boli mnohé najzákladnejšie ignaciánske pramene: Autobiografia sv. Ignáca, Duchovné cvičenia, Denník a iné. Druhú časť knihy tvorí príloha, ktorá obsahuje autentické historické texty sv. Ignáca a prvých spoločníkov, najmä jeho listy o chudobe a poslušnosti. Knihu si môžete objednať alebo zakúpiť v predajniach vydavateľstva Dobrá kniha http://www.dobrakniha.sk/index.php?route=product/product&product_id=1383.

Martin Halčák SJ