Internoviciátska víkendovka

Novicky zo ženských reholí  pôsobiacich na Slovensku a niektoré aj z Čiech prišli na víkend do Smižian, aby spoločne reflektovali nad Evanjeliovými radami pod vedením františkána Antona Kračunovského. Okrem ústrednej témy mali možnosť  uvažovať nad Božím slovom a podeliť sa so svojou cestou, ktorú si prechádzajú vo formačnej fáze noviciátu. „Počas prednášky som si uvedomila, že v prežívaní sľubov ide predovšetkým o vzťah a to, že on dokonalý ženích si vyberá mňa, nedokonalú nevestu a nepohrdol mnou. Viem, že v živote žiť sľuby nie je ľahké, ale je to možné, keď budem hľadieť na jeho tvár,“ povedala novicka Tamara. „Zaujalo ma vysvetľovanie troch sľubov podľa františkánskych alegórií malieb z Kostola sv.Františka v Assisi,“ – vyjadrila sa novicka Ela, „a tiež ľudskosť, humor a osobné svedectvo života prednášajúceho P. Antona.“ Na internoviciáte majú možnosť sa stretnúť aj magistry noviciek,  pre ktorých je spoločne strávený čas príležitosťou na podelenie sa so svojou skúsenosťou v úlohe formátorky. Sr. Mária Karmela vidí stretnutia ako radosť a obohatenie. Získala tu mnoho dobrých podnetov na reflexiu a impulzov pre kráčanie v zasvätenom živote. Sr. Terézia Benedikta z ľudského hľadiska vidí, že sú vzájomným povzbudením, možnosťou vyjadriť svoje úsilie, úskalia, pýtať sa na radu jedna druhú. A z duchovného hľadiska je to posilnené práve chvíľami modlitby pred Pánom, tam si najviac uvedomuje, ako Boh pôsobí v sestrách, ktoré spoznávajú rehoľný život v tých, čo ich sprevádzajú.

Internoviciát je projekt Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku,  ktorý sa realizuje každý druhý rok a v ktorom ide o spoločnú formáciu a vzdelávanie noviciek, ako aj neformálne budovanie vzťahov. Zároveň je to aj príprava na medzirehoľnú spoluprácu, ktorá sa realizuje aj vďaka tomuto projektu. Tento rok čakajú novicky ešte dve víkendové stretnutia.

-ms-