Vyšla publikácia z konferencie Martin Luther po 500 rokoch

Košické Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) vydalo v týchto dňoch vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied Veda v Bratislave odborno-popularizačnú publikáciu pod názvom Martin Luther po 500 rokoch. Ide o kolekciu príspevkov z konferencie rovnakého názvu zorganizovanej C-SBBS na jeseň 2017 pri príležitosti 500. výročia Reformácie.

Popri článkoch slovenských teológov (Bohdan Hroboň, Róbert Lapko, Juraj Pigula, Blažej Štrba, Peter Zubko) figuruje v publikácii odborné pojednanie o prekladateľskej aktivite Martina Luthera z pera renomovaného biblistu a teológa prof. Christopha Levina z LMU Mníchov. Uvedená publikácia je po knihe o Amoris laetitia a učebnici biblickej latinčiny v poradí treťou publikáciou z produkcie C-SBBS. Centrum v najbližších týždňoch očakáva vydanie štvrtej monografie, tentokrát na tému Biblia a mládež.

Knihy si môžu záujemcovia objednať na adrese: csbbske@gmail.com. Bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke www.biblia.rimkat.sk.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-