Rodokmeň ducha – rodokmeň tela

Je nedeľa – prázdno od povinností voči cisárovi a čas pre posvätno, v ktorom nemôžem jestvovať ako starý človek z uplynulých dní, ak chcem sedieť pri nohách Pána a  spolu s ostatnými zídenými počúvať a rozumieť jeho slovám: „tvoje potomstvo … jej potomstvo,“ chápať nádherný žalm: „Z hlbín volám k tebe, Pane,“ ktorý môže vyspievať len pokorné srdce a také srdce môže spolu so svätým Pavlom vydať svedectvo o tom, že „nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné“, čo mi pomôže nedať sa vtiahnuť do intríg vtedajších znalcov, ktorí v mene pýchy značkujú Ježiša Belzebulom, ale v slobode ducha pochopiť slová: „Hľa, moja matka a moji bratia…“ Ako veľmi záleží na rozlišovaní! To môžem len pod vládou Svätého Ducha.

Môj Boh a Pán s tvárou človeka, chcem byť sústredená na to podstatné, a preto ti v pokore svojho ducha dávam môj rodokmeň podľa tela plný biológie, plný zdedených dispozícií, i premenených vlôh a darov na dobré, menej dobré i nedobré, aby som naplno patrila len do rodokmeňa ducha, do ktorého si ma včlenil sviatosťou krstu. Viem, že som zhluk miliónov buniek, ktoré bez teba smerujú k ničote, ale s tebou k výšinám neba v bezmernom rozvoji a žasnutí nad tým, čo všetko spôsobuješ tým, ktorí ťa hľadajú a po nájdení spočinú pri tebe, aby nabrali poznania a síl svedčiť o tebe a konať v tvojej moci, aby bolo čo najviac tých, ktorí  budú túžiť po titule od teba: „Si môj brat, sestra, matka!“

Mária Bielová, Fatima SI
Foto: pixabay