Vyšlo nové číslo časopisu Zasvätený život

Začiatok septembra prináša veľa noviniek. Jednou z nich je aj nové číslo časopisu Zasvätený život, ktorý vychádza už siedmy rok a šíri sa nielen komunitami či spoločenstvom zasvätených, ale stáva sa obľúbeným časopisom aj pre „nezasvätených“. Úvodník šéfredaktora P. Juraja Pigulu vás vtiahne do času, ktorý ak chceme prežiť, potrebujeme sa zastaviť. „Prichádzam teda na to, že by som od komunity mal dostať čas aj na ničnerobenie, na kontempláciu, na otium sanctum… Nechať srdcu, duši, telu, aby im došli všetky tie veci, ktoré som zažil.“ A na to je aj tento časopis – zastaviť sa a pouvažovať nad témami v jednotlivých rubrikách a nechať, nech sa dotknú života.

V rubrike Osobnosti spirituality sa dozviete o Charlesovi de Foucauldovi, ktorý mal vo svojom rehoľnom živote veľa intuícií, ktoré radikálne prežíval. Predstihol tak to, čo dnes zasvätený život kladie do centra svojej obnovy a čo predstavuje istú záruku jeho budúcnosti. Z kánonického práva sa dozviete viac o povinnosti a právach rehoľníkov. V rubrike Na slovíčko sa rozpráva šéfredaktor s donom Štefanom Turanským, ktorý pôsobil posledné roky ako rektor seminára Gerini v Ríme. Od známeho autora viacerých kníh z oblasti psychológie Amedea Cenciniho môžete vnikať do vzťahu medzi zasväteným životom a milosrdenstvom. Ako sám píše, „je nevyhnutné byť milosrdenstvom, a nielen robiť skutky milosrdenstva“.Regule života mníšskych komunít predstavujeme tému lásky. Určite vás zaujme aj lifestyle a posledná téma zo série Program Daniel – zdravší život, tentokrát o priateľstve. Sr. Hermana Matláková v ňom ponúka štyri kroky, ktoré k pravému priateľstvu určite pomôžu. Zápisky z pôsobenia v Stredoafrickej republike posiela P. Frederico Trinchero, dostanete sa do reality, v ktorej žije každý deň. „Zasvätený život je povolaný nasledovať Krista na púšti. Nemožno ho nasledovať ak si nevytvoríme chvíle ticha a samoty a zároveň sa musí naučiť počúvať.“, nájdete v pokračovaní témy od Carlosa del Valle Obývaná samota. Predstavený je tu aj tretí list, ktorý pripravila kongregácia pre zasvätených pod názvom Po stopách kontemplácie.

Venujeme sa tiež téme Božia lekáreň, kde sa dozviete zaujímavé veci, a na posledných stranách vás čakajú prehľadné informácie zo života konferencií mužských a ženských reholí na Slovensku. Okrem toho si môžete prečítať podnetné recenzie na nové knihy, povzbudiť sa cez blogy sestier Hermany, Evky a Aleny a dozvedieť sa viac aj o novom inštitúte zasväteného života – o fraternite Verbum Dei. A bonusom v tomto čísle časopisu je aj netradičná príloha. Viac o nej tu.

Časopis Zasvätený život a jeho štrnáste číslo, ako aj ďalšie si môžete objednať na casopis@kvrp.sk.

-msk-